Kontakt

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary
Centrum Urazowe
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
32 368 21 41
mail: katedrachirurgii@sum.edu.pl

Zakład Pielęgniarstwa

Informacje o Zakładzie Pielęgniarstwa

Zakład powstał w 2001 roku. Od listopada 2012 roku działalność dydaktyczna realizowana jest w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarzadowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

Działalność ta prowadzona jest dla Kierunku Pielęgniarstwo studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przedmiotem realizowanym na poziomie licencjackim, magisterskim oraz na studiach pomostowych jest  Pielęgniarstwo Chirurgiczne. Zakres poruszanych zagadnień obejmuje postępowanie pielęgniarskie w chirurgii ogólnej, urologii, chirurgii klatki piersiowej, serca, naczyń oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Celem Zakładu jest:

 • przygotowanie studentów do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie,

 • wykształcenie pielęgniarki (pielęgniarza) stale dokształcającej się, śledzącej i wdażającej  nowoczesną  wiedzę z zakresu opieki pielęgniarskiej,

 • ułatwienie zdobycia umiejętności współdziałania w zespole terapeutycznym,

 • kształcenie umiejętności prowadzenia pracy edukacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej pacjentów i ich rodzin 

   

  W wyniku kształcenia student:

  - zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie chirurgicznym,

  - zna zasady planowania opieki nad chorymi dorosłymi leczonymi w oddziale chirurgicznym w zależności od ich stanu,

  - zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów dorosłych w różnym stanie, w oddziale chirurgicznym,

  - charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w oddziale chirurgicznym uzależnione od stanu chorego,

  - zna zasady przygotowania chorego leczonego chirurgicznie do samoopieki,

  - zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego dorosłego do oddziału chirurgicznego,

  - zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej chirurgicznej,

  - zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego i wskazań przed i pooperacyjnych,

  - charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne,

  - zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia,

  - zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom,

  - wymienia objawy, scharakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie,

  - wyjaśni działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia.

   
   

Problematyka naukowo-badawcza Zakładu dotyczy:

·         pacjent bezdomny - problem medyczny i społeczny

·         jakość życia pacjentów po operacyjnym leczeniu chorób naczyniowych, 

·         problem dostępności pacjenta do lekarza specjalisty, 

·         edukacja prozdrowotna chorych hospitalizowanych,

·         odżywienie pacjentów w oddziale chirurgicznym,

·         wiedza pacjenta na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

·         profilaktyka stopy cukrzycowej 

Pracownicy Zakładu współpracują ze środowiskiem pielęgniarskim na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i poprawy jakości opieki